כפתור הקפץ למעלה

3.5. שחקנים וצדדים בזירת הסייבר

ישנם מספר שחקנים מרכזיים המשפיעים על יכולות הביצוע של התקפה והגנה בסייבר

3.5 שחקנים וצדדים בזירת הסייבר
עבור למאמר