CYBER & IT

התמחויות לאנשי סייבר

המכללה מייצאת את תכניות הלימודים לכל רחבי העולם ובאמצעות See Security International באמצעות המותג גופי סייבר ישראליים ידועי-שם העוסקים ביצוא בטחוני.

קורס // Malware Analysis - level-1
MA 01
קורס // Malware Analysis - level-1
מועד פתיחת הקורס | לפי לוז
מועד פתיחת הקורס | לפי לוז

מנתח פוגעני סייבר ( CSMA (Cyber Security Malware Analysis course הינו קורס סייבר המשתמש בכלים המאפשרים לזהות טכניקות ידועות, ובדיקה של מערכת ההפעלה ומרכיביה, כדי להתמודד עם תוכנות זדוניות מתקדמות במיוחד. כלים קיימים מספקים חלק מהתובנות המבוקשות של תוכנות זדוניות פשוטות, אך הם מוגבלים ביכולתם לזהות וריאנטים חדשים.

קרא עוד
קורס // Advanced Malware Analysis - level-2
MA 02
קורס // Advanced Malware Analysis - level-2
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע

מנתח פוגעני סייבר (CSMA (Cyber Security Malware Analysis משתמש בכלים המאפשרים לזהות טכניקות ידועות, ובדיקה של מערכת ההפעלה ומרכיביה, כדי להתמודד עם תוכנות זדוניות מתקדמות במיוחד.

קרא עוד
קורס // Digital Forensics Level 1
DF 01
קורס // Digital Forensics Level 1
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע

תוכנית הלימודים “מומחי חקירה”, הינה תוכנית מקורית אשר נבנתה בישראל. היא נועדה להכשיר מומחי Forensics להפעיל ולשלוט באמצעים לפענוח אירועי מחשב, לצורך שחזור ופענוח כשלי תוכנה וחומרה, וכמובן – לצורך מניעתם בעתיד.

קרא עוד
קורס // Advanced Digital Forensics Level 2
DF 02
קורס // Advanced Digital Forensics Level 2
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע

תוכנית הלימודים “Forensics Level-2”, הינה תוכנית לימודי פורנזיקה אשר נבנתה בישראל בשיתוף גורמים ממלכתיים ביטחוניים ועל-בסיס דרישות מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, כהמשך לתכנית Forensics Level-1 (לעמוד Cyber Forensics Level-1)

קרא עוד
קורס // מומחה הגנת יישומים Application Security
AS
קורס // מומחה הגנת יישומים Application Security
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע

תוכנית הלימודים “מומחי חקירה”, הינה תוכנית מקורית אשר נבנתה בישראל. היא נועדה להכשיר מומחי Forensics להפעיל ולשלוט באמצעים לפענוח אירועי מחשב, לצורך שחזור ופענוח כשלי תוכנה וחומרה, וכמובן – לצורך מניעתם בעתיד.

קרא עוד
קורס // ICS / SCADA Security
ICS / SCADA
קורס // ICS / SCADA Security
מועד פתיחת הקורס | לפי לוז
מועד פתיחת הקורס | לפי לוז

קורס SCADA, מידע יפתח בהקדם

קרא עוד
אבטחת סייבר – שיטות התקפה: הבנת היריב HDA
HDA
אבטחת סייבר – שיטות התקפה: הבנת היריב HDA
מועד פתיחת הקורס | לפי לוז
מועד פתיחת הקורס | לפי לוז

Hacking Defined Advanced
הבנת שיטות התקיפה הנהוגות, הטכנולוגיות ההתקפיות, ודרכי החשיבה של היריב, מול אמצעי הניטור וההגנה שבשימוש.להשתלב בתעשייה במקומות שמייצרים את אנשי המחקר המובילים בישראל.

קרא עוד