כפתור הקפץ למעלה
articles

self learn

הגנת סייבר בלימוד עצמי

מכללת שיא סקיוריטי מעניקה לכם הזדמנות ללמוד את עולם הסייבר בלימוד עצמי.

01

תוכן עניינים
02 מבוא ותקצירים

03

מבוא: עולם הסייבר מסביבנו

04

מערכות מידע: העולם שלפני סייבר

05

יסודות הגנת סייבר

06

גורמי איום: תוקפים ונוזקה

07

בקרת גישה

08

בקרות הגנה על נתונים ומידע

09

בקרות הגנה בשכבה הפיזית

10

עיצוב ארכיטקטורה ועקרונות הגנת רשת

11

אבטחה היקפית

12

אבטחת רשת: ניטור רשתות

13

אבטחת רשת: גישה מרחוק

14

אבטחת תשתיות רשת ותעבורה

15

בקרות הגנה על מערכות הפעלה

16

בקרות והגנה על נקודות קצה

17

בקרות והגנה על יישומים

18

בקרות והגנה על מסדי נתונים

19

בקרות בסביבות האינטרנט

20

מגמות חדשות ומענה אבטחה

21

בקרות ניטור וניהול מידע אבטחתי

22

תגובה לאירועי סייבר

23

ממשל אבטחת מידע

24

ניהול סיכונים

25

ציות ותאימות

26

תרבות אבטחת מידע ארגונית

27

מוסד ה-CISO ותפקידיו

28

ה-CISO: בדיקות, סקרים ומדדים

29

מקצועות ותפקידים בסייבר הארגוני