כפתור הקפץ למעלה
articles

self learn

הגנת סייבר בלימוד עצמי

מכללת שיא סקיוריטי מעניקה לכם הזדמנות ללמוד את עולם הסייבר בלימוד עצמי.

01

תוכן עניינים
02 מבוא ותקצירים

03

מבוא: עולם הסייבר מסביבנו

04

עקרונות יסוד בהגנת סייבר

05

הצפנה / קריפטוגרפיה - Encryption

06

אבטחה פיזית - Physical security

07

אבטחת חומרה - Hardware security - ייפתח בהקדם

08

אבטחה והקשחת מערכות - Systems Hardening

09

אבטחת רשת: עיצוב ארכיטקטורה - Network Architecture

10

אבטחת רשת: אבטחה היקפית - Perimeter Security

11

אבטחת רשת: בקרת גישה לרשת - Network Access Control

12

אבטחת רשת: טכנולוגיות - Network security Technologies

13

אבטחת יישומים ומסדי נתונים - Application & Database Security

14

אבטחת נקודות קצה - End Point Security

15

אבטחת אתרים - Web security

16

אבטחת ענן - Cloud security

17

אבטחת מערכות בקרה תעשייתית (ICS SCADA security

18

פתרונות הגנה חדשניים: Advanced Security Solutions

19

מגמות חדשות ומענה אבטחה (Trends & Security)

20

תוכנה זדונית - MALWARE

21

טכניקות תקיפה - Hacking & Attack Technoiques

22

ניטור ותגובה לאירועים - Monitoring & Incident Response

23

בדיקות חוסן - Penetration Testing

24

ממשל אבטחת מידע - Information Security Governance

25

מקצועות ותפקידים בסייבר הארגוני - Cyber Security Professions

26

מקצוע בקר: SOC Analyst Tier-1

27

בודק חדירות - Penetration Tester "האקר"

28

לימודי האקינג - בדיקות חדירות

29

תפקיד ה-CISO, מקצועות ארכיטקט ומתודולוג הגנת סייבר

30

הסמכות בינלאומיות בהגנת סייבר

31

סייבר בין מדינתי ותשתיות קריטיות