CYBER & IT

קורסים קצרים עד 40 שעות

קורסים קצרים עד 40 שעות

קורס // Network Hacking
NH
קורס // Network Hacking
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה

קורס Network Hacking הינו תכנית לימודים משלים לקורס Hacking Defined Experts, ונותן סקירה רחבה לנושא התשתיות – ההגנות הדרושות, נקודות תורפה, Best Practice וכיוצ”ב.

קרא עוד
קורס // Web Hacking
WH
קורס // Web Hacking
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה

תוכנית לימודי Web Application Hacking מספקת לבוגרים הבנה מעמיקה על טכניקות האקינג הקיימות, והיכולת להתמודד עם טכניקות אלו בבדיקות מעשיות של אבטחת המידע וההגנה באפליקציות Web.

קרא עוד
קורס // Wireless Hacking
WH
קורס // Wireless Hacking
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה

קורס מרתק זה הינו נגזרת של פרק Wireless Hacking בקורס תקיפה קיברנטית Hacking Defined Experts (“הגרסה השחורה”). קורס האקינג ואבטחת מידע החושף את הסטודנט לשיטות התקיפה הטיפוסיות לסביבת התקשורת האלחוטית וציוד נייד לאחר סקירה קלה של שיטות המודיעין והחקירה המתלווים.

קרא עוד
קורס // Mobile Hacking
MH
קורס // Mobile Hacking
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה

קורס מרתק זה הינו נגזרת של פרק Wireless Hacking בקורס תקיפה קיברנטית Hacking Defined Experts (“הגרסה השחורה”).
הקורס חושף את הסטודנט לשיטות התקיפה הטיפוסיות לסביבת התקשורת האלחוטית וציוד נייד לאחר סקירה קלה של שיטות המודיעין והחקירה המתלווים.בין השאר, ייסרקו פרוטוקולים טיפוסיים כדוגמת 802.11 לצד גישות אלחוטיות נפוצות אחרות כדוגמת Bluetooth ו- RFID.

קרא עוד
קורס // Java Secure Code
JSC
קורס // Java Secure Code
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה

תוכניתנים מבריקים נבדלו מאז ומתמיד ביעילות הפיתוח ובאלגנטיות הפתרונות אשר הטמיעו. ברם, בעשור האחרון, הצטרף המונח “אמינות” להגדרת התוכניתן המבריק, עקב האיומים ברשת.

קרא עוד
קורס // Writing .Net Secure Code
W.NET
קורס // Writing .Net Secure Code
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה
מועד פתיחת הקורס | לפי הזמנה

תוכנית הלימודים “מומחי חקירה”, הינה תוכנית מקורית אשר נבנתה בישראל. היא נועדה להכשיר מומחי Forensics להפעיל ולשלוט באמצעים לפענוח אירועי מחשב, לצורך שחזור ופענוח כשלי תוכנה וחומרה, וכמובן – לצורך מניעתם בעתיד.

קרא עוד
קורס // Reverse Engineering Level-1
REL-1
קורס // Reverse Engineering Level-1
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע
מועד פתיחת הקורס | טרם נקבע

אורך שנים רבות, בעלי נטיה לסקרנות ביקשו להבין כיצד מוצר כלשהו שבידם פועל “מבפנים”. בין אם מדובר בשעון מקולקל או בטלפון חכם ששבק חיים, או על-מנת לשפר את “מנוע” המוצר, אלו, פרקו את המוצר לגורמים וניסו להבין כיצד הוא עובד. זוהי “הנדסה לאחור” לשמה, והיא רלוונטית בתהליכי בדיקה לתוכנה בסיסית (מה גרם לה ליפול?), בתהליכי הבנת קוד של פוגען או בניתוח חולשות בתוכנה.

קרא עוד