כפתור הקפץ למעלה

08 בקרות הגנה על נתונים ומידע

הצפנה היא תהליך המשמש להגנה על מידע על ידי הפיכתו לפורמט בלתי קריא. רק מי שיש לו מפתח מיוחד יכול לפענח ולקרוא את המידע. התהליך כולל המרת 'טקסט רגיל' (נתונים קריאים) ל'טקסט צופן' (נתונים מוצפנים) באמצעות אלגוריתם ומפתח הצפנה.

8.1 הצפנה וקריפטוגרפיה
עבור למאמר
תאריך: 4.4.2024
8.2 דלף מידע: Data Leakage Prevention (DLP)
עבור למאמר