כפתור הקפץ למעלה

3.6. תסריט אירוע הגנת סייבר: מתחילים

עדיין לא למדנו הגנת סייבר, אך אנחנו מבקשים להמחיש לכם כיצד נוצרת התקפת סייבר על ארגון, וכיצד מגיבים בארגון ובסביבה. התסריט כללי, בשלב זה של הלימוד, אך בשלבים מתקדמים יותר בלימודיכם, נחזור אליו באופן מעמיק יותר.

3.6 תסריט אירוע הגנת סייבר מתחילים
עבור למאמר