כפתור הקפץ למעלה

03. מבוא: עולם הסייבר מסביבנו

נבהיר את המונחים "אבטחת מידע" או "הגנת סייבר" עצמם, ומדוע כה קשה להגן על ארגון. נזכיר כאן מונחים ורכיבים שבאמצעותם מתקיימת הגנת סייבר. בפרק זה נזכיר את ההיסטוריה ואת ההתפתחות של הגנת הסייבר, ואת התפתחות הסייבר כענף שלם הכולל מקצועות ותפקידים שונים, ונבהיר את ההבדלים בין בעלי המקצוע, ואת שילוב הכוחות ביניהם.

כאן נמצא מידע ראשוני אודות גופים ישראליים הפועלים במרחב הסייבר, ובהם: מערך הסייבר הלאומי (לרבות מרכז ה- CERT הלאומי המהווה חלק ממנו), הרשות להגנת הפרטיות, רשות המאגר הביומטרי, איגוד האינטרנט הישראלי, משטרת ישראל, איגוד האינטרנט הישראלי, חטיבת הסייבר בצה"ל.

נגדיר גם 'שחקנים' במרחב הסייבר, מה'טובים' ומה'רעים'. מפרטיים ועד מדינות. נספר על 'העולם התחתון' של הדיגיטל: הרשת האפלה ועולם הצ'אט המוצפן, ככלי עבודה עיקרי של מי שמעדיפים להסתיר את מעשיהם.

לסיכום פרק זה, נספק לכם "סיפור": סימולציה של אירוע תקיפה שמתנהל בחברה דמיונית. תסריטים מסוג זה מתרחשים בגלובוס מדי יום. ה'סיפור' ישכיל לתת לנו מושג על "מה קורה בארגון באמת בזמן התקפה".

3.1 מבוא לאבטחת מידע
עבור למאמר
3.2 היסטוריה
עבור למאמר
3.3 מקצועות בענף הסייבר
עבור למאמר
3.4 גופים לאומיים בענף הסייבר
עבור למאמר
3.5 שחקנים וצדדים בזירת הסייבר
עבור למאמר
3.6 תסריט אירוע הגנת סייבר מתחילים
עבור למאמר