מה זה בודק חדירות – Penetration Tester ("האקר")?

ההגדרה הבסיסית של האקר היא מי שמשתמש במערכת המחשב כדי לקבל גישה לא מורשית למערכת אחרת עבור נתונים, או מי משבש או שגורם למערכת להיות לא זמינה.

מה זה בודק חדירות – Penetration Tester
עבור למאמר