מושגי מפתח באבטחת מידע וסייבר סקיוריטי

לב אבטחת המידע הוא השילוש הנקרא CIA (Confidentiality, integrity and availability) של סודיות, יושרה וזמינות. (השילוש מכונה בספרות לסירוגין כ"תכונות אבטחה", "תכונות", "יעדי אבטחה", "היבטים בסיסיים באבטחת מידע", "קריטריונים של מידע", "מאפייני מידע קריטי" או "אבני בניין בסיסיות").

מושגי מפתח באבטחת מידע וסייבר סקיוריטי
עבור למאמר