קורס // Java Secure Code

קורס // Java Secure Code // קורס // Java Secure Code //

CYBER & IT

רמה/שלב

4 ימי סמינר

משך זמן

32

שעות אקדמיות

לפי הזמנה

מועד פתיחת קורס

לפי תוכנית

ימי ושעות לימוד

 • מידע על הקורס
 • חטיבות לימוד
 • קורסים נוספים

01

אודות הקורס

תוכניתנים מבריקים נבדלו מאז ומתמיד ביעילות הפיתוח ובאלגנטיות הפתרונות אשר הטמיעו.
ברם, בעשור האחרון, הצטרף המונח “אמינות” להגדרת התוכניתן המבריק, עקב האיומים ברשת. קורס Java זה אינו מסתפק בהרכשת ידע בתפעול סט של כלים, אלא ברכישה וביישום המושגים המהותיים בתכנות מאובטח. בתום הקורס, מנהל התלמיד ביקורת אבטחה של יישומים בעולם האמיתי של הקוד הפתוח, מנהל סקירה קוד, מבצע בדיקות אבטחה מול נקודות תורפה אמיתיות, ולבסוף, משתמש בטכניקות קידוד מאובטח שנלמדו, ליישם תיקונים עבור בעיות אלה.

קרא עוד

02

הכרה

מכללת See Security נודעת כמכללה ברמה גבוהה מאוד, המנוהלת בעיקשות פדגוגית, תוך יצירת אוירת לימודים חברית ומשותפת. אנשי המקצוע, מנהלי מערכות מידע בישראל מכירים היטב את המכללה ואת דרישותיה מהתלמידים, וששים לקלוט אל שורותיהם בוגרים אשר סוננו, הוכשרו ונבחנו באמצעות מכללה זו.

קרא עוד

03

מטלות תכנית הלימודים

בנושאים הטכניים: תרגול (Hands-on) בכיתה (מעבדת מחשבים)

קרא עוד

04

אבטחת קוד Java & J2EE

רכישת ידע בנוגע למכלול הצעדים שיש לנקוט לאורך מחזור החיים של היישום (SDLC), לשם מניעת חריגים במדיניות האבטחה של יישום Java / J2EE או של מערכת ההפעלה ורכיביה ומניעת פגיעות עקב פגמים בתכנון, בפיתוח, בהטמעה, בשדרוג או בתחזוקה של היישום.

קרא עוד

05

קהל יעד

מנהלי פרוייקטים, מתכנתים ובודקים בסביבת Java

קרא עוד

06

חטיבות לימוד

 • Who cares?
 • What are we securing?
 • Philosophy: what's a "secure" code?
 • Threat modelling & identification
 • Security in layers vs security by obscurity
 • Overview
 • Architecture basics
 • Creds standards
 • Creds storage
 • Reset password
 • Login mechanism
 • Access management & refraining from client-side validation
 • Session fixation
 • Session termination
 • MiTM prevention and protections
 • Defensive use of protocols general guidelines
 • HTTP
 • Web applications attacks and mitigations
 •      Server disclosure

     - Forceful browsing

     - Dir listing + enum

     - Clickjacking

     - LFI/RFI

     - CSRF

     - Open redirect

     - And more

 • Encoding, Encryption, Hashing
 • Why, when, how
 • Identity verification & signing
 • Voluntarily and in errors
 • Source code disclosure
 • Secure memory usage
 • Packaging

    Refrain from info in source code

    Obfuscation

 

 • DoS

    Recursion

    Loops

    Regex

    CAPTCHA

    Rate limit

 

 • Resource integrity

    Versions and 3rd parties

    Libs

    Conf files

    User-specific/shared dirs

    System properties/env variables

 

 • Code injections

    XSS

    XML injection

    SQL injection

    Process initiation & syscommands

    Serialization

    File Upload

    Logical glitches