התמחויות Cyber & IT

קורסים קצרים הממוקדים בנושאים חיוניים לעבודה בתחום IT ותפקידי כניסה בסייבר.

התמחויות - קורסי סייבר ו-IT ממוקדים
התמחויות - קורסי סייבר ו-IT ממוקדים
קורסים קצרים הממוקדים בנושאים חיוניים לעבודה בתחום IT ותפקידי כניסה בסייבר.
קורסי תוכנה
קורסי תוכנה
 התמחויות לאנשי סייבר
התמחויות לאנשי סייבר
קורסים קצרים עד 40 שעות
קורסים קצרים עד 40 שעות