מנהל הגנת סייבר

CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER

נושא “מנהל הגנת סייבר”, או “מנהל אבטחת מידע CISO”, נבחן אף הוא והוכרז כתפקיד, ולא כמקצוע. תפקיד ה- CISO ,כמתואר מעלה, הוא שילוב של מקצועות “מומחה טכנולוגיות” ו”מומחה מתודולוגיות הגנת סייבר”. בתוכנית משולבת זו, מתווספים היבטים נוספים הקשורים לניהול צוותי סייבר.

התמחויות סייבר

  • מנהלן הגנת סייבר : Cyber Security Administrator: CSA
  • מנהל פרויקט לאבטחת מערכות מידע: Cyber Security Project Manager
  • מומחה התאוששות מאסון: Disaster Recovery Plan Professional: DRPP
  • מומחה ניתוח נוזקה: Cyber Security Malware Analyst: CSMA
  • מומחה הגנת SCADA.
  • מומחה הגנת IoT.
  • מומחה הגנת ענן.
  • מומחה הגנת קוד פיתוח.