מיישם הגנת סייבר

CYBER SECURITY PRACTITIONER

אדם בעל ידע תיאורטי בסיסי ויכולת יישומית (Hands-on) האחראי על יישום הגנת הסייבר בארגון:

התקנה, ניהול, תפעול ותחזוקה של מוצרי הגנת הסייבר)כגון אנטי-וירוס, DLP, IPS, Firewall, בקרת גישה, הגנת התקנים ניידים).

יישום תהליכי אבטחה שגרתיים (כגון ניהול חשבונות והרשאות משתמשים, ניהול סיסמאות, ניהול גישת משתמשים למחשבים ולמידע,

ניהול ציוד קצה והתקנים ניידים בהיבטי אבטחה).

זיהוי וטיפול ראשוני / בסיסי באירועי אבטחה בהסתמך על הכרת סוגי איומים ותקיפות ואופן הטיפול בתקיפות שהתגלו.

כל זאת תוך הכרת והבנת הפעילות, הצרכים והמטרות של הארגון.

ידע מקצועי נדרש

מבוא להגנת סייבר

מונחים, איומים, סוגי יריבים והמוטיבציות שלהם, סוגי תקיפות (לרבות תקיפת מחשב מרחוק / מתוך הארגון, חדירה פיזית למתחמי מחשב, Social Engineering ותקיפות משולבות), סוגי פגיעות במערכות / במידע (לרבות בהיבטי זמינות, אמינות, שלמות וסודיות), השלכות ומשמעויות הפגיעה (כלכליות, מוניטין, משמעויות מעבר לרמת הארגון), דרכי התמודדות ארגוניות (מינוי בעלי תפקידים, הגדרת מדיניות ונהלים, הגדרת נכסי מידע ומערכות חיוניות, ניהול סיכונים, אבטחה פיזית, המרכיב האנושי ומהימנות עובדים, מודעות, הטמעה בתרבות הארגונית, דיווחים ובקרות), גופים לאומיים העוסקים בתחום בישראל.

 

ידע בסיסי בחוקים, החלטות ממשלה, תקינה ואסדרה בנושאי הגנת הסייבר, אבטחת מידע ופרטיות הנהוגים בישראל

היכרות עם הסביבה הטכנולוגית

מבנה המחשב (לרבות CPU, ALU, ROM, RAM, אמצעי אחסון, UEFI, BIOS), מודל 7 השכבות (OSI), תקשורת מחשבים (כולל Wireless), רכיבי תקשורת (לרבות Switch, Router), רשתות (WAN, LAN), פרוטוקולים (לרבות HTTP, HTTPS, DNS, RADIUS, SYSLOG, FTP, TCP/IP, UDP, SSL, SIP, RIP, ARP, SSH, ICMP, SNMP, SNTP, IPSEC), מערכות הפעלה (לרבות Linux, Windows), בסיסי נתונים, מערכות SCADA, Mobile, Virtualization, מחשוב ענן, Hosting, Big Data, יישומים נפוצים (כגון יישומי , ERP, CRM, Billing), שיטות גיבוי ושחזור.

 

היכרות טובה עם טווח רחב של מוצרים ושיטות אבטחה (לרבות אופן היישום, שגרות תפעול, קונפיגורציה, עדכוני תוכנה וחומרה, דרכי התחזוקה ודרכי הניהול)

אנטי-וירוס, DMZ, Firewall, Proxy, הקשחת שרתים ומערכות הפעלה, IDS (Intrusion Prevention System), IPS (Intrusion Detection System), DLP (Data Leakage Prevention), SBC (Session Border Controller), Anomaly Detection (User / Network Behavior), NAC (Network Access Control), סגמנטציה (כולל VLAN), Encryption, ניהול זהויות (IAM / IDM), הגנת התקנים ניידים, EPS (Endpoint Security), MDM(Mobile Device Management), MAM (Mobile Application Management), שירותי Mail Relay, SOC (Security Operations Center), SIEM (Security Information Event Management), שיטות בקרת גישה (סיסמאות, Tokens, Smart Cards, ביומטריה, Multi-Facto), אותנטיקציה של משתמשים ושל התקנים, Data/Content Filtering, Remote Access, VPN, Wireless Security, אבטחת מערכות בסביבת WEB (לרבות Web Filtering ו- WAF), אבטחת מערכות SCADA, הגנת בסיסי נתונים ומערכי אחסון מרכזיים, הלבנת / השחרת קבצים, BCP, DRP, Honey Pots.

 

היכרות עמוקה עם תהליכי האבטחה השגרתיים בארגון

ניהול חשבונות והרשאות משתמשים לרבות Privilege User, Guest, Administrator), ניהול סיסמאות, ניהול גישת משתמשים למחשבים ולמידע, ניהול גיבויים, Patch Management (לרבות למערכות הפעלה, לרכיבי תקשורת, ליישומים, למוצרי אבטחה), ניהול ציוד קצה והתקנים ניידים, קבלה ומעקב אחר מידע (המתקבל מלוגים, Events ומקורות חוץ), וחקירתו, ניטור מערכות, חיפוש וזיהוי אנומליות.

 

ידע בסיסי באופן הטיפול באירועי אבטחה

הכרת סוגי תקיפות מוכרות (כגון: DOS / DDOS, Spear Phishing) ואופן הטיפול בתקיפות שהתגלו (גישות וכלים).

 

אתיקה מקצועית