מכללת שיא סקיוריטי - פעילות הדרכת סייבר בינלאומית
 

See Cyber Security Education בינלאומית

See Cyber Education International

בכירותה של ישראל ומעמדה בתחום הסייבר העולמי מחד, ומעורבותה העמוקה של See Security בסייבר הלאומי הישראלי מאידך, הביאו בהכרח לפניות של גופים לאומיים ופרטיים מכל רחבי הגלובוס בבקשה לסיוע בתכנון, בניה והרצה של מכללות במדינות השונות.

שיא סקיוריטי נחשבת כיום לגוף המתקדם וכמעט היחיד מסוגו בעולם, לתכנון מערכי לימודי סייבר בעולם.

המכללה פועלת ברחבי העולם במספר מגמות ויעדים:

הקמת שלוחות למכללה בערים מובילות בעולם
יעוץ והקמת מרכזי לימוד פרטיים
יעוץ לממשל במדינות בנושא הקמת מרכזי לימוד אקדמאיים להכשרה מחקר ופיתוח, ויישום ההמלצות באמצעות הקמת מרכזי לימוד ומו”פ
  1. הקמת מכללה לאומית / ממשלתית / בטחונית.
  2. מיסוד לימודים אקדמאיים לסייבר.
  3. הקמת מרכז למידה לסייבר עבור נוער.
מינוי מכללות IT כמפיצים של תכניות סייבר של המכללה ושל מרצי המכללה באמצעותן.
בחירת מכללות IT ובניית שיתוף פעולה Join & Venture ללימודי סייבר והפצת תכניות סייבר באמצעותן.

בעולם קיימים מספר גופים העוסקים בשיווק קורסי סייבר על-בסיס עסקי, אחדים מהם, ברמה גבוהה. אולם אף אחד מהם אינו עוסק בפיתוח מתודולוגיה למידה בראייה לאומית, או בראייה של פיתוח מרכז לימודים חדש., ולחברה יש ידע ונסיון רב לצורך ניתוח דרישות, ניתוח מצב קיים, הבנת הפערים ובניית מודל אסטרטגי הולם המותאם למדינה, או למכלaלה מקומית.

נסיונה של המכללה, הן מתקופת הפורום הלאומי לאבטחת מידע, והן לאחרונה, בימיהן של מטה הסייבר הלאומי והרשות הלאומית להגנת סייבר, הנגישו למכללה ידע וניסיון יקרי ערך.