קטגוריה: תוכניות לארגונים ומודעות - See Security - לימודי סייבר ואבטחת מידע

איך אתם רוצים את הקורס ה''תפור'' שלכם?

קורסים וסמינרים ''תפורים'' לארגונים ע''פ דרישה

עקרונות התקיפה והמודיעין

מעקרונות התקיפה והמודיעין: סוגי תקיפה, שיטות איסוף

מאבטחת מידע לעולם ה- Cyber

אבטחת מידע ל- Cyber הגנה תקיפות וסקירת ה- Cyber בעולם

עקרונות אבטחת מידע וסוגי התקיפה בארגון

עקרונות אבטחת מידע: ההגנה בראיית ההנהלה והבנת סוגי התקיפות

סדנת מימשל אבטחת מידע

מימשל אבטחת מידע InfoSec Governance

סדנת מינהל ותהליכים ארגוניים באבטחת מידע

תהליכים מינהליים טיפוסיים בארגון (תפקיד ה- CISO)

סדנת כלים וטכנולוגיות Cyber לארגון רגיש

כלים וטכנולוגיות המיוחדות לארגונים רגישי APT

סדנת כלים וטכנולוגיות באבטחת מידע

מהותם, עקרונותיהם והשימוש בהם, והשוואת יצרנים