להתמחויות סייבר - See Security - לימודי סייבר ואבטחת מידע


לאנשי סייבר מעמיקים ששואפים ליותר

Malware Analyst-1

קורס ניתוח תוכנות זדוניות Malware Analysis Level I מלמד כיצד לעשות שימוש בכלים קיימים.

Cyber Forensics Level - 2

תוכנית הלימודים ''Forensics Level-2'', הינה תוכנית אשר נבנתה בישראל בשיתוף גורמים ממלכתיים ביטחוניים ועל-בסיס דרישות מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, כהמשך לתכנית Forensics Level-1

Cyber Forensics Level - 1

להכשיר מומחי Forensics להפעיל ולשלוט באמצעים לפענוח אירועי מחשב, לצורך שחזור ופענוח כשלי תוכנה וחומרה, וכמובן - לצורך מניעתם בעתיד.

SOC Operator & Incident Responder

הכשרת אנשי מקצוע המתעתדים לאייש מוקדי ניטור ובקרה (SIEM/SOC) ו/או לשמש כצוותי תגובה ראשוניים לאירועי אבטחת מידע (Incident Response).

SOC Operator & Incident Responder

הכשרת אנשי מקצוע המתעתדים לאייש מוקדי ניטור ובקרה (SIEM/SOC) ו/או לשמש כצוותי תגובה ראשוניים לאירועי אבטחת מידע (Incident Response).

Cyber Forensics Level - 1

להכשיר מומחי Forensics להפעיל ולשלוט באמצעים לפענוח אירועי מחשב, לצורך שחזור ופענוח כשלי תוכנה וחומרה, וכמובן - לצורך מניעתם בעתיד.

Cyber Forensics Level - 2

תוכנית הלימודים ''Forensics Level-2'', הינה תוכנית אשר נבנתה בישראל בשיתוף גורמים ממלכתיים ביטחוניים ועל-בסיס דרישות מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, כהמשך לתכנית Forensics Level-1

Malware Analyst-1

קורס ניתוח תוכנות זדוניות Malware Analysis Level I מלמד כיצד לעשות שימוש בכלים קיימים.

Mobile Hacking

Reverse Engineer level 2 & Malware Analyst

לנתח נוזקות הן באמצעות הנדסה לאחור והן באמצעות ניתוח ההתנהגות של הנוזקה. לאחר ניתוח הנדסה לאחור של הנוזקה, נצלול אל הטכניקות השונות בהן נוזקה משתמשת כדי להסתיר את עצמה והן וכדי לפגוע במשתמשים. נלמד כיצד ניתן לגלות את הטכניקות הללו, הן באמצעות ניתוח הקוד באופן סטטי והן באמצעות ניתוח דינמי ע``י שימוש בכלים מתאימים.

Reverse Engineering Level-1

בתכנית זו נבין כיצד ''להנדס לאחור'' תוכנות, ומהן המתודולוגיות וכלי העזר המשמשים לכך.

CCSK - Cloud Security Certification

Wireless Hacking

הקורס חושף את הסטודנט לשיטות התקיפה הטיפוסיות לסביבת התקשורת האלחוטית וציוד נייד לאחר סקירה קלה של שיטות המודיעין והחקירה המתלווים. בין השאר, ייסרקו פרוטוקולים טיפוסיים כדוגמת 802.11 לצד גישות אלחוטיות נפוצות אחרות כדוגמת Bluetooth ו- RFID.

Network Hacking

Web Hacking

Application Security - SDLC

Writing .NET Secure Code

Writing Java Secure Code