CEH להאקינג בסיס - Ethical Hacking - See Security - לימודי סייבר ואבטחת מידע

לימודי CEH – הכנה למבחן CEH של EC-Council

תחום תקיפת Cyber (או לוחמת מידע או לוחמה קיברנטית או מבחני חדירה) הינו מן התחומים הטכנולוגיים המרתקים בעולם אבטחת המידע וה- Cyber Warfare. התחום – מהחשובים מבין חמשת עולמות אבטחת המידע.

אודות שיא סקיוריטי

מכללת See Security הנה מכללה התמחותית למקצועות ניהול רשתות והגנת סייבר, אחת מ- 7 מכללות מסוגה בעולם ועוסקת בלעדית בתחום זה בכל זמנה, תוך שימוש במתודולוגית הדרכה שנבנתה עבור גורמים ממלכתיים. מנהל המכללה, מר אבי ויסמן, הנו ממובילי ענף הגנת סייבר בישראל, פרשן ויועץ מבוקש בערוצי השידור בישראל, יו”ר הפורום הלאומי לאבטחת מידע IFIS, וכן מנכ”ל משותף בפירמה לייעוץ הגנת סייבר See Consulting ובחברה להשמת כח אדם מקצועי בענף הסייבר – SeeHR.

המכללה נודעה בענף בזכות משמעת הלימודים שלה, הרמה הגבוהה של מרציה, וההתעקשות הפדגוגית והסיוע האישי הניתן לתלמידיה ולבוגריה. מנכ”ל המכללה הגדיר במהלך השנים 2006 עד 2011 את המבנה והתכנים למקצועות אבטחת המידע בישראל, כפי שהם מיושמים החל משנת 2017 באמצעות מטה הסייבר הלאומי והרשות הלאומית להגנת סייבר.

מטרת התוכנית

לאפשר לאנשי IT להרחיב ידיעותיהם בתחום ההתקפה וכלי ההתקפה.

על המרצים נמנים מובילי ההאקרים בישראל בהובלת ג’קי אלטל המשמש גם כמנהל תוכנית Hacking Defined Experts.  הקורס מיועד להכין את התלמידים למבחן CEH של EC-Council.

הכרה

מכללת See Security נודעת כמכללה ברמה גבוהה מאוד, המנוהלת בעיקשות פדגוגית, תוך יצירת אוירת לימודים חברית ומשותפת. אנשי המקצוע, מנהלי מערכות מידע בישראל מכירים היטב את המכללה ואת דרישותיה מהתלמידים, וששים לקלוט אל שורותיהם בוגרים אשר סוננו, הוכשרו ונבחנו באמצעות מכללה זו.

מאפיינים עיקריים לתוכנית
מועדי לימודים 16 לינואר, 2018
עלות 9900 ש"ח, 400 ש"ח דמי רישום (כולל מע"מ)
תקופת הלימודים 1-2 חודשים
שעות אקדמיות 70 שעות אקדמיות
מתכונת ואופי הלימודים הלימודים בקמפוס המכללה ברמת גן )צמוד לתחנת רכבת מרכז(, מתקיימים פעמיים בשבוע בערב, 30:17 עד 30:21 במשך כ- 2 חודשים, 5 שעות אקדמיות למפגש.
הסמכות CEH
מטרות התוכנית הכנה לקראת מבחן הסמכה CEH
מטלות תכנית הלימודים

קיימת חובת נוכחות ב-80% מהמפגשים. קבלת תעודת המכללה מותנית בעמידה במבחני מעבר, בציון 70 לפחות (מבחן חוזר ללא תשלום). לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת הסמכה יוקרתית מטעם המכללה.

מתכונת הלימודים

המסלול כולל 70 שעות כיתה וכן כ- 150 שעות שיעורי בית.

תעודות
  • תעודת CEH