map - See Security - לימודי סייבר ואבטחת מידע
 

map

מפת המקצויות ניהול רשתות ומבואות להגנת סייבר מיישם הגנת סייבר מומחה מתודולוגיות הגנת סייבר CSMP מומחה טכנולוגיות הגנת סייבר CSTP מנהל הגנת סייבר CISO מומחה בדיקות חדירות HDE