Python - See Security - לימודי סייבר ואבטחת מידע
 

Python

Category
ניהול רשתות
About This Project

ידיעת שפת התכנות הבסיסית Python מותירה את בחירתו של המעסיק ברורה. אין למעסיק כל ספק בנוגע לבחירתו, כאשר המועמד הינו משכיל ובעל ידע רוחבי המאפשר לו תפקוד עצמאי בפרק זמן מהיר כל-כך.