Portfolio Archive - עמוד 3 מתוך 6 - See Security - לימודי סייבר ואבטחת מידע
 

Archive

הסמכת CCNA של Cisco מהווה ערך מוסף לבוגר לימודי רשתות וחיזוק ללימודי תקשורת. ההסמכה מעניקה לבוגר יתרון משמעותי בקבלה לעבודה, והידע הנוסף מציב את המועמד בעמדה מובילה לבחירה....

ידיעת שפת התכנות הבסיסית Python מותירה את בחירתו של המעסיק ברורה. אין למעסיק כל ספק בנוגע לבחירתו, כאשר המועמד הינו משכיל ובעל ידע רוחבי המאפשר לו תפקוד עצמאי בפרק זמן מהיר כל-כך....