mcsa - See Security - לימודי סייבר ואבטחת מידע
 

Archive

הסמכת MCSA של Microsoft ללימודי תקשורת (networks) ומערכת הפעלה לשרתים (Windows Server) מהווה בסיס משותף לכל קורסי הרשתות בישראל, ודלת כניסה לענף ההייטק, ולאבטחת מידע בפרט....