מבנה ענף הסייבר בישראל - מבנה ענף הגנת הסייבר בישראל | שיא סקיוריטי
 

מבנה ענף הסייבר בישראל

מבנה ענף הגנת הסייבר בישראל

הגנת סייבר הינו אתגר הרלבנטי לכל גוף ופרט בישראל: אדם פרטי, לרבות הטלפון, הרכב והטלביזיה שלו, העסקים והתעשייה, הממשלה על כל זרועותיה.

הטיפול בהגנת הסייבר במדינת ישראל, מחולק, לפיכך, בהתאם לכל סקטור, ובראש הפירמידה עומד “מערך הסייבר הלאומי” – יחידה אשר אוגדה משני הגופים: המטה הלאומי להגנת סייבר והרשות הלאומית להגנת סייבר, במשרד ראש הממשלה.

מערך הסייבר הלאומי אחראי על היבטי הגנת הסייבר במרחב האזרחי, החל מגיבוש מדיניות ובניין כוח טכנולוגי, ועד הגנה מבצעית בסייבר.

גופי הגנת סייבר מצויים גם בצבא, ובמוסדות הבטחון האחרים.