See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

קורס SCADA Attack & Defense: Level-3

קורס SCADA Attack & Defense נבנה בעיקרו עבור מערכת הבטחון באמצעות בוגרי מערכת הבטחון, ונועד לחשוף את הסטודנטים למונחים ולשיטות מתקדמות בלוחמת מידע, באמצעות מרצים אשר פעילים בתחום זה, מהבכירים בענף.

ארגוני אנרגיה תקשורת, תעבורה, רפואה, וארגונים מסוגים נוספים נחשבים כתשתיות קריטיות לקיומה התקין של מדינה. מערכות רבות מתוך אלו, מופעלות על-ידי SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition. מערכות אלו נחשבות "חוליה חלשה" בשרשרת ההגנה, מסיבות שיפורטו במהלך הלימודים.

הקורס מפרט את נקודות התורפה, את דרכי התקיפה האפשריות, ואת הדרך שבה יש לנקוט לצורך הגנה יעילה.

הצורך בקורס התעורר עקב השינויים הדרמטיים שחלו ביכולות התקיפה של גורמים עוינים בשנה האחרונה, ומכאן - בקשיי האבטחה הנובעים מכך.

תחום תקיפת Cyber (או לוחמת מידע או לוחמה קיברנטית) הינו מן התחומים הטכנולוגיים המרתקים בעולם אבטחת המידע וה- Cyber Warfare.

היקף התוכנית:

קורס בן 5 ימים המיועדת לגופים הרגישים למתקפות סייבר.
תוכנית level-3 הינה ההסמכה הגבוהה בתחום ה- Cyber Warfare, מתוך 3 דרגות הסמכה.

מטרת התוכנית:

לספק סקירה מקיפה על נקודות התורפה של מערכות SCADA, על דרכי התקיפה האפשריות, ובאשר לדרך שבה יש לנקוט לצורך הגנה יעילה.

מועד פתיחה:

מה- 1 עד 5 באפריל 2012

קהל יעד:

בעלי רקע בתחומי ה- IT ופיתוח תכנה, ובפרט פרוטוקולי תקשורת, מערכות הפעלה Windows ו- Linux, אבטחת מידע ו- Hacking. לחילופין – בעלי רקע במערכות ICS.

*   הקורס סגור לאזרחים שאינם עונים לקטגוריות שלעיל
**  המכללה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של סטודנט לקורס ללא מתן נימוק מכל סוג.

להורדת סילבוס Cyber Wafare SCADA Attack & Defense level-3 (התוכנית המעודכנת בעריכה)

מערך הסמכות לתחום הגנת סייבר

סדרת ההסמכות נבנית עבור ובהתאמה לצרכי המשק הישראלי, תוך השוואתה למערכים הנהוגים בארה"ב, נקיטת מדיניות של שילוב מובילים טכניים ומתווי מדיניות בתחומים המקצועיים השונים, והתייעצות עם ארגונים רלבנטיים.
ניתנת התייחסות להסמכות אמריקאיות כדוגמת CISSP, CISM ודומיהן - כמפורט.

מערך הסמכות סייבר - Cyber Certifications