See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

קורס Cyber Warfare Defense: Level-2

הכרזת פתיחה להרשמה למועד 11 באוגוסט 2013

מבוא

קורס Level-2 הינו כנראה קורס הרוחב הגבוה ביותר הקיים בעולם בתחום ה- Cyber Warfare ברחבי העולם, ויעדו – אוכלוסיית MOD בלבד.

קורס זה מהווה המשך לקורס CWD&A level-1, ומהווה נדבך מקצועי נוסף למקצועני סייבר ומודיעין. ככל הידוע, קורס זה הינו הנרחב והמתקדם מסוגו.

קורס זה מתעמק במתודולוגיה של יחידת הגנה נגד התקפות סייבר מצד גורם עתיר אמצעים, מבנה היחידה והטקטיקות הנדרשות על-ידה, בהשוואה ליחידת אבטחת מידע רגילה. בחלקה השני חושפת תוכנית הלימודים את הסטודנט לטכניקות חדשות המשמשות יחידות הגנה מתקדמות.

תיאור הקורס

התוכנית מורכבת משני חלקים: (א) מתודולוגיה לניהול הגנה ולניהול סיכונים ומבנה יחידת הגנה בארגון מאוים לוחמת סייבר, (ב) סקירת טכניקות ייעודיות להגנה מוסלמת.

קורס זה מתעמק במתודולוגיה של יחידת הגנה נגד התקפות סייבר מצד גורם עתיר אמצעים, מבנה היחידה, הארכיטקטורה הטכנולוגית, מנגנונים מינהליים ותהליכיים, והטקטיקות הנדרשות על-ידה, בהשוואה ליחידת אבטחת מידע רגילה. התוכנית חושפת בחלקה השני את הסטודנט לטכניקות חדשות המשמשות יחידות הגנה מתקדמות.

מועד פתיחה: הורד את הסילבוס.

קהל יעד:

בוגרי קורס CWD&A level-1 או קורס CISO או קורס Hacking Defined Experts, בעלי רקע בסביבת לוחמת מידע, Cyber, מודיעין. רקע בפיתוח מהווה יתרון.

הקורס אשר נבנה בעיקרו עבור מערכת הבטחון, נועד לחשוף את הסטודנטים למונחים ולשיטות מתקדמות בהגנה, באמצעות מרצים אשר פעילים בתחום זה, מהבכירים בענף.

* הקורס סגור לאזרחים שאינם עונים לקטגוריות שלעיל
** המכללה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של סטודנט לקורס ללא מתן נימוק מכל סוג.

להורדת סילבוס Cyber Wafare Defense level-2

להורדת תוכנית הסמכות Cyber Certificates

נושאים עיקריים בקורס:

חטיבות A, B, C: אסטרטגיה הגנתית ומרכיביה בארגונים רגישים.
חטיבה D: מבנה יחידת הגנת סייבר.
חטיבה E: טכנולוגיות חדשות מאוד בהגנת סייבר.
חטיבה F: עקרונות הפעלת SOC.
חטיבה G: עקרונות ה- Forensics הרשתי.
חטיבה H: מודיעין ממקורות גלויים - OSINT.
חטיבה I: עקרונות Reverse Engineering.

חטיבה J: עקרונות Exploit Writing.
חטיבה K: עקרונות תקיפת SCADA.
חטיבה L: עקרונות ניתוח אנומליה.
חטיבה M: עקרונות הגנת מערכת משובצת מחשב.
חטיבה N: עקרונות הגנת יישום וקוד.
חטיבה O: עקרונות הגנת רשת פיזית וכבילה.

לוגו מטפס בקריירה באבטחת מידע - מכללת שיא סקיוריטי