See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

קורס Cyber Warfare Attack: Level-1

להורדת סילבוס מלא CW Attack Level-1
להבנת מערכי הסמכות אבטחת מידע, סייבר ומתחילים.

היקף התוכנית:

קורס בן 5 ימים העוסק בעיקר בסוגי התקפות ואיומים, המיועד לגופים הרגישים למתקפות סייבר, כגון: גופי מימשל, סוכנויות בטחון, גורמים בטחוניים, תעשייה בטחונית,  רשויות מוניציפליות, ארגונים המהווים תשתית לאומית או תשתית קריטית בתחומי התעשיה, האנרגיה, התעבורה, המזון, התקשורת, האינטרנט, ודומיהם.

קורס Cyber Warfare Attack level-1

מטרת התוכנית:

הכרות עם תחום התקיפה, האיומים והמודיעין, והסמכת Cyber Warfare Attack: level-1.

מטרת תוכנית level-1 - לספק סקירה מקיפה על היבטי תקיפה ומדיעין בעולם ה- Cyber-Warfare, לרבות מונחים שהשתרשו בעת האחרונה בעטיין של התקפות מתוחכמות אשר בוצעו על גופים ממלכתיים, ביטחוניים, עסקיים ופיננסיים ברחבי העולם.

הסמכת level-1 הינה הראשונה בסדרה בת 3 הסמכות כמפורט להלן.

קהל יעד:

מנהלים לא-טכניים או טכניים למחצה בארגונים הנחשבים לתשתית לאומית, או גופים העוסקים באבטחת תשתיות לאומיות, או חברות בטחוניות העוסקות בתחום ה- Cyber, או אנשי מערכת הבטחון, או גופים ציבוריים שלגביהם עלולות להתקיים השלכות  כפועל יוצא מהתקפת סייבר.
הקורס אשר נבנה בעיקרו עבור מערכת הבטחון, נועד לחשוף את הסטודנטים למונחים ולשיטות מתקדמות בהגנה ובלוחמת מידע, באמצעות מרצים אשר פעילים בתחום זה, מהבכירים בענף.

**  המכללה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של סטודנט לקורס ללא מתן נימוק מכל סוג.

מערך הסמכות לתחום הגנת סייבר

סדרת ההסמכות נבנית עבור ובהתאמה לצרכי המשק הישראלי, תוך השוואתה למערכים הנהוגים בארה"ב, נקיטת מדיניות של שילוב מובילים טכניים ומתווי מדיניות בתחומים המקצועיים השונים, והתייעצות עם ארגונים רלבנטיים.
ניתנת התייחסות להסמכות אמריקאיות כדוגמת CISSP, CISM ודומיהן - כמפורט.

לצפייה בכל הסמכות Cyber Warfare
(פירוט נפרד למתחילים, ל- InfoSec zone ול- Cyber Warfare zone)