See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

קורס עקרונות אבטחת המידע בארגון

להורדת סילבוס

רקע

קורס ניהול אבטחת מידע לנושאי משרות ניהול בארגון נועד לספק את הכלים הבסיסיים והנדרשים לניהול אבטחת המידע הארגוני ברמת משרות הניהול בכירות (הקורס לא נועד למנהלי אבטחת המידע בתפקיד).
המרצים: הטובים והמנוסים ביותר בתחומיהם. הכותבים – אנשי אבטחת המידע של מספר ארגונים, קבוצות יעוץ ואנשי לוחמת סייבר של See Security.
לאחר הקורס- תכיר מונחי יסוד ברמה הנדרשת לנושא משרות ניהוליות ומקבלי החלטות בארגון: עקרונות אבטחת המידע, רגולציות ותקנים עקרים בתחום אבטחת המידע ושמית על פרטיות, ניהול תהליכי אבטחת המידע בארגון.

קהל היעד

מנכ"לים, דירקטורים מכהנים, נושאי משרה בחברות פרטיות וציבוריות, מנהלים מעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות, יועצים משפטים, חשבים, מבקרים פנימיים, מנהלים עסקים ותפעוליים.

מטרות הקורס

מטרת תוכנית ניהול אבטחת מידע לנושאי משרות ניהול לספק סקירה מקיפה על היבטי אבטחת מידע, לרבות מונחים וכלים לניהול יעיל של כל התחומים הקשורים לאבטחת המידע (ממשל, רגולציות, ניהול תהליכים, שמירה על פרטיות, המשכיות עסקית וכו).

 • יכולת התמודדות עם מנהל אבטחת המידע הארגוני, צוות אבטחת מידע ב- IT ומבקרי אבטחת מידע.
 • הכרות עם עקרונות ומושגי יסוד של אבטחת המידע בארגון
 • הכרות עם כלים טכנולוגיים ושיטות
 • הבנת ממשל אבטחת המידע בארגון
 • הכרות של תקנים ורגולציות
 • הבנת תהליכי אבטחת המידע בארגון
 • הכרות כלים ושיטות לניהול נושאי משרה ביחידת אבטחת המידע

מתכונת הלימודים

הרצאות פרונטאליות, הקרנת סרטונים, דיונים, הרצאות של מרצים אורחים, תרגילי סימולציות.

דרישות הקורס

 • נוכחות ב-80% מהמפגשים
 • מבחן סיום

משך הקורס

 • היקף של 48 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה ומכללת See Security ללוחמת מידע ואבטחת מידע.

נושאי הלימוד העיקריים

עקרונות ומושגי יסוד אבטחת המידע
• שיטות וכלים: הכרות עם הטכנולוגיות
• פרספקטיבת התוקף
• ממשל אבטחת המידע בארגון

o בנית מדיניות אבטחת מידע
o ביקורת אבטחת מידע

• צנעת הפרט
• תקנים ורגולציות
• ניהול תהליכי אבטחת המידע

o ניהול סיכונים
o ניהול/בנית תוכנית המשכיות עסקית/התאוששות מאסון
o ניהול הזדהות וגישה
o ניהול תקשורת ומערך המודעות
o ניהול איומים וחולשות
o ניהול/חקירת אירועי אבטחת מידע

• כלים לניהול יחידת אבטחת המידע

o מדדים
o תקציב

דרישות הקורס

 • נוכחות ב-80% מהמפגשים
 • מבחן סיום