See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

קורס מאבטחת מידע לעולם הסייבר

קורס חוויתי-מקצועי מרוכז ורב-עוצמה למנהלים

להורדת סילבוס

רקע

הקורס נועד להבהיר מה הם ההבדלים בין עולם אבטחת המידע המסורתי ובין התחום האפל והמתוחכם שמלווה את תעשיית המידע בשנים האחרונות: עולם ה- Cyber Warfare. שם המשחק: ידע. טכניקה. יוזמה, ותגובה מהירה הנובעת מניסיון ומתרגול, בסביבה המאיימת הן על מדינות והן על ארגונים עסקיים מכל סוג.
המונח "הגנת סייבר" איננו זהה למונח "אבטחת מידע", ויחידת "הגנת סייבר שונה מיחידת "אבטחת מידע".
בתוכנית נסקרים נושאים סטטוטוריים בינלאומיים לצד נושאים טכניים: מארגוני ביון וכנופיות, עבור בגישות מתקדמות בתקיפה ובהגנה, וכלה בתקנים מודרניים המתמודדים עם סוגיית "לוחמה לאומית".
המרצים: הטובים והמנוסים ביותר בתחומיהם. הכותבים – אנשי הגנת סייבר של מספר ארגונים וקבוצות יעוץ ואנשי לוחמת סייבר של See Security, בעלי ניסיון ב"רצפת היצור" של העשייה הסייברית ההתקפית, לצד מומחי הגנה המשלימים את הראייה הכוללת.
לאחר הקורס- תכיר מונחי יסוד ברמה הנדרשת למקבלי החלטות בארגון: אסטרטגיית הגנה, טכניקות תקיפה, מודיעין, חקירות, ניתוח פגיעויות, ניתוח שוֹנוּת, הנדסת נוזקה לאחור, ארגונים רגישים, איומי ייחוס ועוד.

קהל היעד

נושאי מישרה ניהולית מכל השכבות בתחומי התפעול, הכספים והסיכונים, או גורמים המצויים בזיקה עם אתגר הסייבר בארגונים, ובמיוחד בארגונים רגישים, וכן אנשי קהילת הבטחון או אנשי מחשבים / אנשי אבטחת מידע / קציני ומנהלי בטחון.

מטרות הקורס

מטרת תוכנית level-1 - לספק סקירה מקיפה על היבטי Cyber Warfare, לרבות מונחים שהשתרשו בעת האחרונה בעטיין של התקפות מתוחכמות אשר בוצעו על גופים ממלכתיים, ביטחוניים, עסקיים ופיננסיים ברחבי העולם.

 • היכרות עם מרחב הסייבר הלאומי ושחקניו.
 • שחקני סייבר במזרח התיכון.
 • היכרות עם מרחב הסייבר בהיבט הארגוני.
 • היכרות עם שחקנים בינלאומיים וישראליים בעולם הסייבר.
 • הבנת עקרונות בהגנת סייבר: אסטרטגיה ותפעול.
 • הבנת עקרונות בתקיפה ובמודיעין סייבר: שיטות פעולה.
 • הכרת האיומים הטכנולוגיים המשמשים בתקיפה.
 • היכרות עם Cyber Intelligence. 
 • הכרת אתגרי הסייבר של מערכות קריטיות ו- SCADA .
 • היכרות עם תקן ISO 27032 ל- CyberSecurity.
 • הבנת מבנה CSIRT – חמ"ל סייבר לאומי, ומבנה SOC – חמ"ל ארגוני.
 • מבנה מקצועות והסמכות בעולם אבטחת המידע והסייבר.

מתכונת הלימודים

הרצאות פרונטאליות, הקרנת סרטונים, , ניתוח אירועים בעולם, ניתוח מקרים שיעלו המשתתפים בקורס.

דרישות הקורס

 • נוכחות ב-80% מהמפגשים
 • מבחן סיום
 • משך הקורס
 • היקף של 40 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה ומכללת See Security ללוחמת מידע ואבטחת מידע:

Cyber Security level-1
Cyber Warfare & Cyber Crime
Attack & Defense Principles,
Including Hacking Defined for Managers

התעודה מוכרת בקהילה הביטחונית והקורס הורץ מספר רב של פעמים במהלך השנתיים וחצי האחרונות.

נושאי הלימוד העיקריים

 • מרחב הסייבר הלאומי ושחקניו.
 • שחקני סייבר במזרח התיכון.
 • מרחב הסייבר בהיבט הארגוני.
 • שחקנים בינלאומיים וישראליים בעולם הסייבר.
 • עקרונות בהגנת סייבר: אסטרטגיה ותפעול.
 • עקרונות בתקיפה ובמודיעין סייבר: שיטות פעולה.
 • טכניקות תקיפה - האיומים הטכנולוגיים המשמשים בתקיפה, לרבות הדגמות האקינג.
 • מודיעין באמצעות הסייבר - Cyber Intelligence, , לרבות הדגמות איסוף מידע.
 • אתגרי הסייבר של מערכות קריטיות ו- SCADA .
 • תקן ISO 27032 ל- CyberSecurity.
 • מבנה CSIRT – חמ"ל סייבר לאומי, ומבנה SOC – חמ"ל ארגוני.
 • מקצועות והסמכות בעולם אבטחת המידע והסייבר.