See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

קורסים וסדנאות תפורים - השיטה

רקע

נוכל לתפור הכשרה מדויקת לצרכיכם, בעזרתכם. הניסיון הרב בהעברת הכשרות קצרות או ארוכות, ממוקדות בתת-נושאים או רוחביות, באוריינטציה טכנית או מינהלית, מאפשרת לנו לסייע לכם בתיחקור מושכל על-מנת שנוכל יחד להשיג את היעד.

עוצמתה המקצועית של See Security טמונה בהתמקדותה המקצועית ובניסיון ללא תחרות בישראל במהלך העשור האחרון, במגזר האזרחי, הבטחוני והממלכתי. מנהלי הדרכה: אתם מוזמנים לפנות אלינו ולבחון את יכולותינו, את גישתנו, ואת התרומה הפוטנציאלית לאנשיכם.

שיטה

לאחר ישיבת הבהרת יעדים עם הלקוח, אנו נוהגים לייעץ למנהלי ההדרכה ולאנשי המקצוע הרלבנטיים בארגון, ולשלב את המידע הנמסר לנו מצד הלקוח, עם הידע והניסיון הפדגוגיים שברשותנו, על-מנת להפיק תוצר טוב יותר.

מה הם הנתונים הנדרשים להגדרה איכותית של הצרכים?

     משך הקורס:
     על-פי שעות או ימים, יום או ערב, מספר פעמים בשבוע / בחודש, מספר שעות למפגש.

     קהל היעד:
     אנשי ארגון רגילים * מנהלים * הנהלה בכירה * נאמני אבטחתת מידע * אנשי IT *
     * אנשי תשתיות * אנשי פיתוח * אנשי אבטחת מידע כלליים * אחר *

     יעדי הקורס:
     מוּדעות כללית * הרחבת ידע * העמקת ידע * רקע *

     אוריינטציה בלימודים:
     טכנית-טכנאות * רוחבית-טכנית-ארכיטקטורה ותכנון * רוחבית-טכנית-צרה ועמוקה *
     * רוחבית-מינהלית * רוחבית-רגולטיבית * רוחבית-כוללת * אחר * 

תחומי ההכשרה

קורסים קיימים הניתנים להתאמה ארגונית:

°     מסלולי הכשרה מלאים למקצועות אבטחת מידע (מינהלן, מיישם,
      מהנדס/ארכיטקט, מנהל אבטחת מידע).

°    קורסי סקירה רוחביים (קורסים שונים בהתאם לרמת קהל היעד).

°    קורס אבטחת תשתיות (קורסים שונים בהתאם לרמת קהל היעד).

°    קורס אבטחת יישומים (בהתאם לטכנולוגיה שבשימוש הלקוח).

°    קורס כלים וטכנולוגיות אבטחת מידע.

°    קורס ניהול יחידת אבטחת מידע.

°    קורס ניהול רגולציות אבטחת מידע.

°    קורס ניהול יחידת אבטחת מידע.

°    קורסי אבטחת פיתוח תוכנה / קוד / אפליקציה בטכנולוגיות שונות.

°    סדנאות מודעות לאבטחת מידע (מנהלים / עובדים / אנשי IT).