See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

סדנת ISO 27001

הסבר כללי

משפחת תקנים ISO 27000 של ארגון התקינה הבינלאומי המטפלים בניהול אבטחת המידע בארגון ומהווים מסגרת לבנית תכנית עבודה לאבטחת מידע. עד כה פורסמו שניים ממשפחת תקנים זו:

תקן ISO 27001 למערכת הניהול לאבטחת המידע בארגון. התקן מגדיר עקרונות פשוטים שיטתיים ותכליתיים, להקמת ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון. מוכיחה שהארגון נוקט באמצעים המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה.
(ראה: www.27000.org/iso-27001.htm).

ISO 27002 - Best Practices הינה מתכונת מומלצת למילוי דרישות תקן .ISO 27001 

(ראה: www.27000.org/iso-27002.htm)

תקן בינלאומי ISO 27005 קובע קווים מנחים לניהול סיכוני אבטחת מידע בארגון. מיועד לסייע ליישום הולם של אבטחת מידע המבוססת על גישה של ניהול סיכונים הכרת התפיסות, המודלים, התהליכים והמינוח המפורטים בתקן ISO 27002.

קהל היעד

מנכ"לים, מנהלי כספים, מנהלי תפעול, מנהלי מערכות מידע בארגונים, מנהלי אבטחת מידע, יועצי אבטחת מידע

לכל מידע נוסף

להורדת סילבוס קורס ISO 27001

מידע מינהלי: אלוירה אליסייב, 03-6122831, elvira@see-security.com 
יועץ אקדמי:  אבי ויסמן:        054-5222305, avi@see-security.com 

העקרונות להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע לפי ISO27001