See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

סדנת Business Continuity Planning

להורדת סילבוס

הסבר כללי

כל ארגון בכל מגזר עסקי עלול לעמוד מול הפרעה בהספקת השירות או המוצר שהוא מספק. ההפרעה יכולה להיות מכל סוג שהוא כגון: אסונות טבע, פיגוע או מלחמה, שריפה, השבתה במכוון או בשוגג, ע"י גורמים מתוך הארגון או מחוץ לו (כגון פגיעה בתשתיות או וירוסים).

ת"י 22301 הינו תקן המאפיין תוכנית להמשכיות עסקית. התקן מנחה את הארגון לזהות את מוצרישירותי הליבה שלו, התהליכים הקריטיים התומכים בהם, האיומים לתהליכים, ועל סמך זה להכין תוכניות מגירה להמשכיות עסקית בכל מקרה של פגיעה ביכולות הארגון לספק את שירותיו / מוצריו. תוכניות המגירה, חייבת להיות מבוססת סיכונים והערכת סיכונים על מנת להפיק מענה הולם לכל סוג של אירוע. התקן ישים ורלוונטי לכל ארגון מכל סקטור עסקי שהוא, ומכל גודל שהוא. תוכנית המשכיות עסקית נגזרת מכמה תת- תוכניות : תוכניות מבוססות טכנולוגיה, תוכניות המושתתות על תפעול עסקי וכאלה המתייחסות להיבטים של תקשורת עסקית.
אחת התוכניות החשובות שמספקת פתרונות טכנולוגיים לדרישות העסקיות המהותיות ביותר אשר יהיו קיימות בשעת חירום נקראת DRP-Disaster Recovery Program. תוכנית התאוששות מאסון מהווה חלק בלתי נפרד מהתוכנית המשכיות עסקית ומשמשת את הארגון במקרה בו קרה אסון ונדרש לא רק להמשיך את פעילות העסקית אלא גם לאושש את פעילות באתר הקיים.

מטרת התכנית

הקורס יתבסס על נושאי התקן החדש ISO 22301 המפרט את הדרישות לניהול המשכיות עסקית. בנוסף לכך הקורס יתבסס על תפיסת המשכיות עסקית לפי ISC)2) ומכון הסטנדרטים האמריקני NIST המסבירים כיצד יש לעמוד בדרישות התוכנית לניהול המשכיות עסקית.

קהל היעד

מנכ"לים, מנהלי כספים, מנהלי תפעול, מנהלי מערכות מידע בארגונים, מנהלי אבטחת מידע, יועצי אבטחת מידע

מתכונת הלימודים

• מדיניות ארגונית ותפיסת ההנהלה
• מטרות תוכנית המשכיות העסקית
• היקף וניהול התוכנית המשכיות עסקית
• מבנה תוכנית המשכיות עסקית : יעדים, היקף, תחזוקת התכנית
• תיעוד תוכנית המשכיות עסקית
• ניהול מחזור חיים של תוכנית המשכיות עסקית
• תרגול ומבחן של התוכנית המשכיות עסקית
• היבטים ניהוליים בפרויקטי המשכיות עסקית
• מודעות ארגונית לתהליך המשכיות עסקית

לכל מידע נוסף

מידע מינהלי: אלוירה אליסייב, 03-6122831, elvira@see-security.com 
יועץ אקדמי:   אבי ויסמן:       054-5222305, avi@see-security.com 

תקן ISO 22301, גישת ISC)2), NIST, הדרישות והשיטות לניהול המשכיות עסקית