See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

מדיניות אסדרת מקצועות הסייבר במדינת ישראל על פי מטה הסייבר הלאומי

תמצית הרגולציה למקצועות הסייבר - עורך: אבי ויסמן

למסמך המקורי של מטה הסייבר הלאומי לרגולציה למקצועות הסייבר

החלטה 2433 של ממשלת ישראל: קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר

החלטה 444: קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר  15 בפברואר 2015

כתבה באנשים ומחשבים-עושים סדר בסייבר

פורום אבטחת מידע והגנת הסייבר על אסדרת מקצועות סייבר 6 בינואר 2016

מטה הסייבר הלאומי הגדיר את מקצועות הליבה של הגנת סייבר-IsraelDefense