See Security
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע

צרו איתנו קשר

שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן
קוד אבטחה:

חדשות ועדכונים

כל החדשות ›

אתר מוצרי אבטחת מידע בישראל

אתר זה נבנה במטרה לסייע לקהילת אבטחת המידע בישראל במידע איכותי נגיש, באשר למוצרים בינלאומיים ומקומיים המשמשים לאבטחת מידע ולוחמת מידע.

האתר יעסוק בסיווג המוצרים על-פי משפחות, החברות המייצגות אותם, וקישורים עיקריים עבור כל מוצר (הדגמות, סרטונים, White Papers וכדומה).

בנוסף, נבנתה ותמשיך להבנות ברשימה נפרדת, קטגוריה של מוצרים ישראליים ומיזמי פיתוח למוצרי אבטחה ומודיעין.

                       קטלוג מוצרי אבטחת מידע בעולם    קטלוג מוצרי אבטחת מידע בישראל